Gå til sidens hovedinnhold

Sjokkterapi for Nord-Norge

Klimaplanen til regjeringen er ikke tilpasset den norske geografien.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

Regjeringen legger opp til en tredobling av CO2-avgiften i Norge frem til 2030 i sin klimaplan.

Det er sjokkterapi som vil få enorme konsekvenser i Nord-Norge, en landsdel uten CO2-frie alternativer for transport.

Ikke har vi jernbane, og elektriske fly som kan settes i kommersiell drift med samme kapasitet som dagens Widerøe-fly, er flere tiår frem i tid.

Eksport av fisk over lange avstander er så og si utelukkende avhengig av transport som slipper ut CO2. Alternativer uten fossilt drivstoff er dessverre ideer på et tegnebrett.

De målrettede tiltakene regjeringen lokker med som kompenasjon, fremstår som luftige drømmer. I realiteten legger man opp til å ramme de nordnorske transportsystemene midtskips. Det kan bli et samfunnseksperiment som savner sidestykke i en del av landet som utgjør 40 prosent av vårt areal.

Klimapolitikken ser ut til å mangle sitt viktigste redskap for å sikre bosetting over hele landet; nemlig differensiering som sørger for geografisk rettferdighet, der det tas hensyn til regionale forskjeller.

Som kjent produserer Norge verken biler eller fly selv. Hva gjør egentlig regjeringen for å sikre at fremtidens transportløsninger som de snakker om vil være i stand til å takle de krevende, delvis arktiske forholdene, i Nord-Norge?

Det er bedrøvelig at man i Nord-Norge er nødt til å drive voksenopplæring overfor Solberg-regjering som ser ut til å ha mistet bakkekontakten, og som legger frem sine planer uten forutgående dialog med nordnorske virksomheter som rammes.

Ingen landsdel er mer konkurranseutsatt enn Nord-Norge. Mesteparten av varene som produseres selges i et internasjonalt marked. Alle som ser på kartet vil forstå at ingen heller er mer ømfintlige for kostnader knyttet til avstand og transport.

En tredobling av CO2-avgiften vil kunne kvele lønnsomheten i mange eksportbedrifter, som i dag lever i en tøff internasjonal konkurranse, og som møter på ekstra utfordringer på grunn av Covid-19-pandemien .

Hvem vil ta sjansen på å satse i nord med en slik trussel hengende i luften, dersom ikke de enorme avgiftene kompenseres på en forutsigbar og langsiktig måte?

Vi står nå overfor en situasjon der regjeringen legger opp til at biler, båter, ferger og fly skal bli dyrere i nord. Samtidig kan man ikke unngå å legge merke til at regjeringen motarbeider alle planer om å satse på videreutvikling av klimavennlig jernbane i landsdelen.

Alt peker i retning av at flertallet på Stortinget er på vei mot en politisk frontkollisjon med Nord-Norge, samtidig som vi ser at politikerne kappes om at buss og- togbillettene skal bli billigere i andre deler av landet.

Å legge frem slike dramatiske økninger i statlige avgifter uten å vite hva det vil bety for næringslivets konkurranseevne, kan være et signal om en regjering som er villig til å la distrikts-Norge i stikken for å kunne bli best i den internasjonale miljøklassen.

Vi er ikke i tvil om at velgerne i Nord-Norge - ved stortingsvalget om få måneder - kommer til å gi en tydelig beskjed om hva man synes om denne uansvarlige politikken.

Kommentarer til denne saken