Sjokkrapport fra Statens vegvesen: Foreslår å vrake ny E8 i Ramfjord fra NTP

Står ikke på prioritert liste.