I begynnelsen av mai fikk John Inge Mikalsen overlevert sin splitter nye e-Golf fra Johnsen Bil i Harstad. Det som mange ser på som en eventuell nummer to-bil, vil for John Inge og hans familie bli førstevalget nesten hver gang de skal ut og kjøre.

– Mange ser på el-bilen som andrevalget, men slik tenker ikke jeg. Hvis både dieselbilen og el-bilen står utenfor huset, vil jeg alltid ta el-bilen når det kommer til dagligdags kjøring. Med en rekkevidde på 150-200 km holder dette for de aller fleste på en vanlig dag.

Les også: Kjørte 4500 km uten å bruke en dråpe drivstoff

Avgifter

For John Inge Mikalsen har regnet nøye på om det virkelig er noe å spare på å kjøpe bil med elektromotor. Han har kommet fram til at han vil spare nærmere 35.000 kroner hvert år i driftskostnader. I tillegg kommer sparte avgifter på bilen ved kjøp.

– Hvis jeg skal sammenligne med vår Volkswagen Sharan, så betalte vi totalt 233.000 kroner i avgifter på den. 168.000 kroner av disse var kun vektavgift. Resten var miljø- og hestekreftsavgifter til staten, sier han. Moms på 85.000 kroner kom i tillegg, totalt 318.000 kroner til staten.

Dette er avgifter el-bilene inntil videre er fritatt for, og man betaler ikke ei krone i engangsavgift eller moms. Mikalsen håper politikerne innser at dette er noe de ønsker å videreføre inn i framtida. Hovedspørsmålet nå om dagen er om ansvaret for å fordele godene skal legges over på lokalpolitikerne.

– Hvis det blir slik at kommunepolitikerne skal avgjøre om vi får beholde godene vi har i dag, så håper jeg de tenker seg nøye om. I et miljøperspektiv vil en el-bil skape et mye renere miljø, og et bedre klima i bynære strøk. Det er vel det politikerne helst vil?

Les også: Vi tipper at bilistene vil kjenne seg igjen i disse problemene.

Bomringer

Eier du en el-bil i dag, kan du kjøre i kollektivfeltet der det er tilgjengelig. I tillegg kan du passere bomringene gratis, samt at du får parkere gratis på kommunale parkeringsplasser. I Harstad kommer det opp bomring i nær framtid. Dersom antall el-biler i Harstad øker, og ordninga fortsatt beholdes slik den er i dag, kan nedbetalinga av Harstadpakken strekke ut i tid. Det mener John Inge Mikalsen ikke er noe problem.

- Vi betaler 300-400 millioner kroner for en tunnel som skal lede gjennomgangstrafikken utenom bykjernen, da burde vi også ha fritak for el-biler i bomringen for å oppmuntre til minst mulig utslipp i byen, sier han.

– Om bomringen blir stående noen måneder ekstra på grunn av forsinkelser ved økt antall el-bil-passeringer, så gjør ikke det noe. Harstad kan gå foran som et prakteksempel, fordi vi har lagt til rette for mer bruk av elektriske framkomstmiddel.

Les også: Nå kan Tesla-prisen bli mye høyere

Sparing

Tilbake til innsparingene ved bruk av elektrisk bil. Vi har allerede nevnt bomring, og gratis parkering. For John Inge Mikalsens vedkommede, vil han ifølge ham selv spare 7000 i året på bomringen, og rundt 3000 i parkering. For en bil under 3.500 kilo betaler man i dag kr. 3.060 i årsavgift. For en el-bil betaler man kun 435 kroner hvert år. Dette gir en besparelse på 2.662 kroner.

Differansen mellom dagens bensinpriser og dagens strømpris er enorm hvis du setter det i et bilperspektiv. John Inges e-Golf er oppgitt til å bruke 1,27 kilowatt strøm per mil. Ved ideell kjøring vil dette gi en kostnad på 63 øre per mil, og nærmere ei krone ved normal kjøring. Kjører man 15000 kilometer i året, vil det koste John Inge under 1500 kroner i «drivstoffutgifter» hvert år. Inkluderer man årsavgiften så ender man i underkant av 2.000 kroner i året i driftskostnader med en kjørelengde på 15.000 kilometer. For en diesel- eller bensinbil ligger prisen rundt ti kroner per mil, ifølge Mikalsen.

Tatt i betraktning innsparingene på drivstoff, færre reparasjoner, i kombinasjon med parkering, bom, og veiavgift, mener John Inge Mikalsen at han vil spare rundt 35.000 kroner i året.

– Dette er teoretiske regnestykker, og jeg har regnet for min egen del. Hver og en har sin egen kjørestil. Uansett er besparelsen enorm. Vi snakker ti-gangen i kostnadsforskjell per mil. Mikalsen sier at avdragene på billånet pr. år på hans e-Golf er lavere enn hva han måtte ha betalt i året kun for å drifte en bil med forbrenningsmotor.

Les også: Slik sparer du 25 prosent i drivstofforbruk