Få tilgang til Nordlys+ for bare ei krone i fire uker! Bestill her

Sogneprest Jon Syver Norbye i Lavangen er opptatt av at det samiske folket må vernes mot sjamanismens tanker og innflytelse.

- Bibelen lærer oss at mennesker gjennom tanker eller indre reiser ikke kan finne Gud. Det er Gud som kommer til oss, sier Norbye til Nordlys.

Sjamanfestivalen Isogaisa, som har vært arrangert i Lavangen i flere år, ble avsluttet i helga.

Må vernes

Allerede i 2014 advarte Norbye mot sjamanisme.

I et innlegg på nettstedet "For Bibel og bekjennelse" bruker han sterke ord. Han skriver blant annet:

Lavangen hører til forvaltningsområdet for samisk språk og kultur. Som prest her er jeg opptatt av at det samiske folket må vernes mot sjamanismens tanker og innflytelse. Men også personer, som ikke har en samisk identitet, står i fare her for å bli tiltrukket av krefter og opplevelser, som bringer dem under innflytelse av onde åndsmakter.

Utsagnet ble nylig tema i dette TV-innslaget hos Salangen Nyheter.

Mener det samme i dag

Overfor Nordlys bekrefter Norbye at han er av samme oppfatning i dag.

- Jeg står ved den samme vurderingen av sjamanisme slik den er kommet til uttrykk gjennom festivalene som er blitt arrangert i flere år, sier sognepresten til Nordlys og legger til:

- Det er viktig for meg å fremme det samiske språket og vurdere den samiske kulturen på en postiv måte. Jeg er klar over at nærheten til naturen er vikig i den samiske kulture, og at det preger mye av måten samer tenker på og lever etter. Sjamanismen går i en annen retning, mener Nordbye.

Guddommelig

- I sjamanismen tillegges naturen en betydning som for meg oppleves som guddommelig. Man søker en urkraft i naturen, noe som ikke er forenlig med den kristne tro. Bibelen taler om et historisk syndefall, altså at menneskene Gud skapte, har syndet og brutt med sin skaper. Det betyr at det ikke er noen ubrutt linje fra mennesket tilbake til Gud. Vi kan ikke oppsøke Gud, sier Jon Syver Norbye, og fortsetter:

- Men Gud har kommet til oss, ved å sende sin enbårne Sønn til verden. Det er imøte med hans ufattelige kjærlighet vi kan finne Gud.

Dyr og mennesker

Han peker også på det markerte skillet mellom dyr og mennesker i den kristne tro.

- Ut fra Bibelen er det bare menneskene som er skapt i Guds bilde. I sjamanismen synes det som om menneskene og dyreverdenen hører sammen på en annen måte, sier Norbye.

Arrangør av Isogaisa, Ronald Kvernmo, mener ikke at festivalen og kirken er på kollisjonskurs.

- Men om vi legger oss ut med presten, så tar jeg ikke det så tungt, sier Kvernmo.

Han er selv ikke medlem av kriken, men forteller at alle er invitert til festivalen. Kvernmo er opptatt av at alle må få tro på det de ønsker uten at noen legger seg opp i det.

- Det er slik vi driver og mener er riktig. Folk må få holde på med sitt uten at noen skal si at det er galt.

Han kan ikke se at det de driver med skulle være i konflikt med kristendommen.

- Jeg har god kontakt med mange Lavangsdalen og føler at det er en respekt for det vi driver med. Så er det jo egentlig litt det samme vi driver med. Det handler om å ta vare på den positive kraften og være god med hverandre.

- Tar vare på kulturen

Han mener også at Isogaisa er veldig viktig fordi den tar vare på en del av den samiske kulturen.

- Den samiske åndelighet er essensiell. Hvis ikke vi tar vare på den, vil andre komme og ta den. Dette har vi jo sett i Finland, der det har vært en kommersialisering av den samiske kulturen. Denne kommersialiseringen har ofte lite kunnskaper om vår kultur, og gir folk et vrangbilde av hva den samiske kulturen egentlig er.

Kverno forteller at det kommer en rekke folk med forskjellige religioner til festivalen – også kristne.

- Det var god stemning og det virket som de koste seg her.

 

Sjamanisme

  • Sjamanisme, en betegnelse som ofte blir brukt om kultformer der en sjaman står i en sentral posisjon som mellommann mellom menneskegruppe og åndeverden.
  • Sjamanisme er egentlig ikke en egen religion, men forekommer i mange religioner.
  • Ordet "sjaman" – som betyr "en som vet" – kommer fra evenkerne, en urbefolkning fra Nord-Sibir.
  • Den samiske sjaman blir kalt noaide.

Kilde: Store Norske leksikon

Få tilgang til Nordlys+ for bare ei krone i fire uker! Bestill her