SISTE: I møte med klubbledelsen om retur til TIL

Morten Gamst Pedersen møtte TIL-ledelsen mandag. Agenda: Fremtid i TIL.