Arbeiderpartiets landsmøte sier ja til å avvikle abortnemndene. Det vil i praksis bety selvbestemt abort til uke 18.

Vedtaket fra landsmøtet lyder slik:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Formuleringen er et kompromiss etter at det først var dissens i programkomiteen i saken. Først fredag kveld kom redaksjonskomiteen med et samlende forslag, som altså ble vedtatt.

Et flertall i programkomiteen gikk i utgangspunktet inn for at saken i første omgang bare skulle utredes.

– Dette er en seier til AUF, sa leder i redaksjonskomiteen Anniken Huitfeldt da hun la fram forslaget for landsmøtet før voteringen lørdag.

Hun påpekte også at 99 prosent av alle søknader om abort etter 12. uke blir innvilget.