Meteorologisk institutt har gått ut med et farevarsel om sterk kuling til liten storm utsatte steder fra søndag morgen klokka 09.00 til mandag 07.00.

Vindkastene kan lokalt komme opp i 35 meter per sekund. Varselet gjelder for hele Troms.

I farevarselet anbefales det:

«Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade».

Ifølge farevarselet er mulige konsekvenser:

  • Løse gjenstander kan blåse avgårde.
  • Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport.
  • Broer kan bli stengt.
  • Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid.
  • Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
  • Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
  • Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
  • Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.