I år er det akkurat hundre år siden den ærverdige bygningen ovenfor Strandvegen ble oppført som sykehus for Tromsø. Men i dag kan man på mange måter si at bygget selv er temmelig skralt.

I alle fall trengs det umiddelbart en større redningsaksjon for tak og vinduer, mener fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Skader kontorer

– Det er kritiske tilstander. Her må vi bruke vannbøtter mot lekkasjene, og på grunn av tyngdekraften så trenger jo vannet nedover og skader kontorer, sier Mo.

Fylkesrådet foreslår at fylkestinget i neste uke bevilger 25 millioner kroner til utskifting av tak og vinduer på bygget som ble overtatt av fylkeskommunen i 1994, etter at det nye sykehuset sto ferdig i Breivika.

Dette er ett av tre signalbygg i Tromsø fylket eier, og som har store behov for renovering. De andre er Kongsbakken videregående skole og det gamle kysthospitalet - Kysten - på Strandvegen.

Alle ble oppført på 1920-tallet.

– Denne gangen prioriterer vi fylkeshuset, sier Mo.

Mange lekkasjer

Selve taket på fylkeshuset er nyere enn bygningen, men etter 50-60 år er det blitt svært slitt og har mange lekkasjer.

«Det drypper fra mange deler av taket, og det er plassert ut dunker og bøtter som ofte må tømmes for vann. Det er råteskader i bærekonstruksjonen, og det har vært flere tilfeller med vanninntrenging der kontorer har blitt berørt/skadet», skriver fylkets fagfolk.I hele bygget er det ca. 220 vinduer som må vurderes utbedret eller byttet på grunn av varmelekkasje og trekk.

Deler av regninga på 25 millioner kroner er tenkt dekket ved hjelp av 9,3 millioner kroner i eiendomsskatt som fylket har fått tilbakebetalt fra Tromsø kommune.

Hedret arkitekt

Den gamle sykehusbygningen ble byget i 1922, og er vernet på grunn av arkitekturen og for sin historiske og miljømessige verdi. Dette er ett av byens store signalbygg signert arkitekt Lars Solberg. I 1964 ble høyblokka oppført vegg i vegg. Den er tegnet av Carl Thune-Larsen.

– Lars Solberg tegnet også Stengården i Bankgata, bygget som huser Ølhallen og den gamle kunstforeninga. Han var også første æresmedlem i Norske arkitekters landsforbund, forteller tidligere kulturminnerådgiver i Tromsø kommune, Erling Steenstrup.

Steenstrup ble faktisk født i det gamle sykehuset, og har dermed en personlig grunn til å være fornøyd med renoveringen.

Telegraftårn under krigen

Steenstrup forteller at det gamle sykehusanlegget ved Strandvegen var det største i Nord-Norge fram til krigen. Under selve krigen ble bygget benyttet til mer enn medisinsk forsvar.

– Det var jo slik at telegrafist Egil Lindberg hadde deler av sin telegrafstasjon oppi tårnet der, forteller Steenstrup, som har flere anekdoter om 100-åringen.

– Da fasaden ble malt på 1990-tallet var det firmaet Schwenke som vant anbudet fordi de kuttet ut stillaser, og i stedet hyrte inn fjellklatrere med tau.

Starter planlegging

Det er ikke klart akkurat når renoveringen av fylkeshuset kan starte. Fylkestinget er ventet å gi klarsignal til prosjektet i neste uke.

Avdelingsleder Drift og eiendom, Stine Larsen Loso, sier de vil starte planleggingen av arbeidene og anbudet nå. Dette skal skje i dialog med Tromsø kommune.

– Vi har formidlet behovet, og vi er kjempeglade for å kunne gå i gang. Nå starter forarbeidene, sier Loso.