HÅNDARBEID: Overbioingeniør Lisa Kristiansen tar for seg noen av dagens korona-prøver. Mikrobiologisk laboratorium vad avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN har så langt i koronapandemien analysert godt over 60.000 prøver. Seksjonen har vært gjennom en voldsom omstilling på kort tid for å kunne ta unna trykket da pandemien gjorde sitt inntog.
Torgrim Rath Olsen

Siden mars har de analysert over 60.000 koronatester: – Vi har hatt en vanvittig omlegging

I starten måtte de bare jobbe på. De hadde ikke noe valg.
Publisert