Dette synet gjør naboene til Sherpatrappa frustrert

Folkevandringen opp til Fjellheisen er ikke bare til glede for folk i Tromsdalen.