Ser ingen grunn til at skutersesongen må stanses: – Når man sier det er greit i Finnmark, skal det også gjelde i Nord-Troms

Kent Gudmundsen (H) mener loven er klar på at skutersesongen kan forlenges på begge sider av den gamle fylkesgrensa.