Nå blir det enklere å søke separasjon

DIGITALT: Nå kan man søke om separasjon digitalt.

DIGITALT: Nå kan man søke om separasjon digitalt. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Det skal ikke være lett å skille seg, sier man. Men nå er det blitt lettere. For ektepar som ønsker å gå fra hverandre, kan nå søke om separasjon via et elektronisk søknadsskjema. Det skriver fylkesmannen.no på sine hjemmesider.

– Det elektroniske skjemaet henter inn opplysninger som alt er lagret hos folkeregisteret. Skjemaet har hjelpetekster som gjør det lettere å forstå fremgangsmåten for å søke. I tillegg er skjemaet laget slik at det ikke kan sendes inn før alle opplysningene er kommet med, sier Jørgen Tistel, prosjektleder hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. S

Det er Sogn og Fjordane som på vegne av alle fylkesmannsembetene i landet som har utvarbeidet skjemaet.

Målet med den digitale søknaden er at saksbehandlingstiden for separasjonssøknader skal ned, og dessuten slipper man å fylle ut de gamle papirskjemaene 

Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er initiativtakere til å utvikle et digitalt skjema. 

I en overgangsfase, vil det fortsatt være mulig å søke om separasjon via det gamle papirskjemaet.

Artikkeltags