Tatt i 145 km/t i 80-sonen

Lå i 65 km/t over fartsgrensen.