Har snudd negativ utvikling...men bekymret for "krigstilstand" i nøkkelmarked

Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård-konsernet.

Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård-konsernet.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

(Nord24) Etter negative tall de to foregående årene leverer Nergård-konsernet nå solide plusstall, godt hjulpet av høye kvoter og stigende markedspriser

utover året.

- Årets resultat er blant de bedre som er levert av Nergårdkonsernet noensinne, sier konsernsjef Tommy Torvanger, ifølge årsrapporten.

Nergård-konsernet er en av landets største på hvitfisk - torsk, hyse og sei. Nå er de i ferd med å bli en betydelig aktør innen eksport av fersk fisk. Det ambisiøse målet fremover er å kunne levere fersk torsk året rundt.

Konsernet selger produktene til hele verden.

- Vi opprettholder våre volum av både saltfisk og klippfisk, samt øker vår andel av tørrfisk.

Portugal og Italia vil være viktige markeder for Nergårdkonsernet i fremtiden, henholdsvis for salte og tørre produkter.

På nyåret ble det åpnet for å samle flere kvoter på hver tråler.

- Det gir  oss mulighet til å ytterligere optimalisere driften i rederiet.

Den største nedtur

Den største nedturen for Nergårdkonsernet på mange år har kommet innen pelagisk - sild og makrell - spesielt i Russland og Ukraina.

- Det har vært en betydelig utfordring å tilpasse seg en situasjon med krigslignende tilstander, handelssanksjoner og devaluering av lokal valuta i disse viktige markedene. Tilgang på utenlandsk valuta har medført store betalingsvansker for våre kunder og i neste omgang oss. For pelagisk vil vi i den nærmeste fremtid måtte operere uten å kunne selge til det som i en årrekke har vært våre viktigste markeder.

Men pelagisk fiskelsag som sild, makrell og lodde er - tross problemene - et satsingsområde fremover. I år skal det kjøpes mer makrell enn noensinne. I 2016 skal en stor mel- og oljefabrikk basert på pelagisk råstoff stå ferdig i Måløy.

Positive utsikter

Konsernet forventer et godt 2015 også med høyere råstoffpriser og høyere kvoter.

- Det er nå åpnet for å samle flere kvoter på hver tråler, og dette gir oss muligheter til å ytterligere optimalisere driften i rederiet.

NERGÅRDKONSERNET:

  • Sjømatkonsern innenfor fangst, foredling og salg/marked.
  • Produksjon langs hele kysten i Nord-Norge.
  • Eier fem trålere med 13,09 kvoteenheter for torsk og hyse, og 14,74 kvoteenheter for sei N62o, samt sei i Nordsjøen, blåkveite og reker
  • Sysselsatte i 2014 ca. 347 årsverk.
  • Hovedkontor i Tromsø.

RESULTAT OG BALANSE

TALL I MILL KRONER 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 1998 1798 1907 1880 1675
Driftsresultat 119 44 2 141 80
Resultat før skatt 74 -5 -33 88 34
Egenkapital 460 555 526 574 570
Sum gjeld og egenkapital 1459 1596 1757 1831 1665

EIERE:

Søstrene Nergård AS:  58 prosent

Bollagrunn AS: 42 prosent

* Mot slutten av 2014 ble det inngått avtale om at det internasjonale sjømatkonsernet Samherji kom inn på eiersiden i Nergård. Avtalen ble godkjent i Nærings- og Fiskeridepartementet i starten av 2015.

Foto:

LES OGSÅ: Deler av nordnorsk fiskerigigant selges ut av landet

Artikkeltags