Frank Kjetil Olsen, som til daglig er sorenskriver i Senja tingrett, blir leder av kommisjonen som skal granske fergebrannen på Scandinavian Star. Rapporten kommer innen 1. juni 2017.

Stortinget vedtok i mai i år å oppnevne en kommisjon for fergebrannen, der 159 mennesker omkom.

– Jeg påtar meg oppgaven med ærefrykt. Utfordringen blir å granske et hendelsesforløp som ligger såpass langt tilbake i tid, hele 25 år, sier Olsen, som bor i Tromsø.

– Jeg er glad for at Frank K. Olsen har sagt seg villig til å påta seg oppgaven som leder av denne kommisjonen. Granskingskommisjoner er et viktig verktøy for Stortinget i sin kontrollvirksomhet. Jeg ser fram til at arbeidet kommer i gang, ikke minst med tanke på de pårørende, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo – Frederikshavn fredag 6. april 1990. På den første turen brøt det ut brann. En dansk lastebilsjåfør som omkom, ble utpekt som skyldig i brannstiftelse. I ettertid er det kommet fram nye opplysninger, og stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star har krevd ny etterforskning. Blant annet er det hevdet at eiere og mannskap kan ha stått bak brannen. Undersøkelser viser at det var flere branner som startet på flere forskjellige steder i skipet, og på forskjellige tidspunkter.

(©NTB)