Slo med belte for å oppdra guttene

Artikkelen er over 3 år gammel

Foreldrepar dømt for vold mot barna.

DEL

Et foreldrepar bosatt i Midt-Troms er i Senja tingrett dømt til fengsel for vold mot sine to mindreårige gutter. Faren skal ha slått guttene med et belte, en kabel og med hånden. Volden skjedde i oppdragerøyemed, for å få guttene til å legge seg.

De var i alderen fem til ni år i perioden da volden skjedde. Faren fikk en fengselsstraff på 45 dager, mens moren ble dømt for medvirkning da hun ikke prøvde å forhindre volden. Hun fikk 30 dagers fengsel. 

«Krenkelsene skjedde i deres felles hjem, i flere tilfeller på soverommet, som skulle ha vært et trygt sted for dem. I denne saken må det videre anses som skjerpende at begge foreldrene, som var barnas eneste omsorgspersoner, bidro til voldshandlingene gjennom voldsutøvelse eller passiv medvirkning», heter det i dommen.

- Fantasi og begrepsforvirring

I retten nektet foreldrene for å ha utøvet noen form for vold mot barna. Faren hevdet at den ene gutten var flink til å fantasere, mens den andre hadde det med å blande sammen ord og begreper, som for eksempel «klem» og «slå». Retten fant ikke foreldrenes forklaringer troverdige.

Derimot fester retten lit til dommeravhørene av guttene og deres forklaringer der. «De er detaljrike, konsistente hver for seg, og langt på vei sammenfallende. Det fremgår klart av forklaringene at det dreier seg om oppdragervold i en leggesituasjon, på barnas soverom. Retten finner det ikke tvilsomt at slagene var med en viss styrke, og at barna ble påført smerte», lyder det i dommen fra Senja tingrett.

Foreldrene ble også dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av guttene.

Artikkeltags