Da gutten ikke kunne huske om faren hadde slått ham, ble han presset av avhørspersonen

Artikkelen er over 1 år gammel

Tingrettsdommer kritiserer avhørsmetoder i sak der en far ble frifunnet for vold mot sønnene sine.