Fredag er det ventet svært mye regn i ytre deler av Troms, og det kan regne så mye som 50-70 millimeter i løpet av 24 timer.

Derfor er det nå sendte ut tre farevarsler for de ytre delene av Troms, hvorav det første gjelder mye regn på kort tid.

- Lokalt kan det komme 50-70 millimeter, noe som kan føre til overvann og fare for vannplaning i trafikken, skriver Meteorologisk institutt på sin Twitter-side.

Det andre farevarselet er varsel om flomfare:

- Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store bekker og elver på grunn av mye nedbør sammen med snøsmelting der det er snø igjen i fjellet, skriver Meteorologisk institutt i varselet.

Farevarsel nummer tre handler om fare for jordskred som følge av de store nedbørsmengdene.

- Det ventes noen jord- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Med gjeldende prognose er ytre strøk mest utsatt. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, heter det i det utsendte varselet.

Det sendes også ut et gult farevarsel for sterk vind til sjøs

- Ikke dra ut i småbåt, skriver Meteorologisk institutt i varselet.

Her kan du se alle de utsendte farevarslene som gjelder Nord-Norge.