Gå til sidens hovedinnhold

Han vil innføre suksess-modell: - Tallene er dessverre alt for høye

Artikkelen er over 5 år gammel

Bent Høie vil ha britisk suksess-modell i bruk i hele helse-Norge.

Rundt hundre mennesker som behandles i psykiatrien tar sitt liv hvert år.

En tredjedel av dem er innlagt når det skjer. Sist lørdag skrev Nordlys om Kevin Eilertsen (23) som tok selvmord da han hadde noen timers permisjon fra UNN Åsgård i romjulen i fjor.

Familien spør seg i ettertid hvordan det kunne skje, og opplevde ikke at han fikk god nok hjelp. De stiller seg svært kritisk til den selvmordsvurderingen som ble gjort like før han fikk permisjon.

UNN Åsgård var ikke villig til å uttale seg i saken om Kevin. 

Britisk modell

- Hver tredje dag begås et selvmord i psykisk helsevern. Hva må gjøres?

- Tallet er høyt og vi må jobbe systematisk for å få tallet ned, sier helseminister Bent Høie til Nordlys.

I England har de lenge arbeidet systematisk og målrettet for å få ned antall selvmord i psykisk helsevern.

- Vi har et klart forbedringspotensial sammenlignet med dem. Det er derfor jeg har bestemt at den britiske modellen for kartlegging og evaluering  skal implementeres i hele helse-Norge, sier Høie. 

- Verktøyet er tilpasset og prøvd ut ved blant andre Sørlandet sykehus. Resultatene er gode, sier Høie.

- Må styrke arbeidet

- Det er dessverre for mange som tar sitt liv mens de er til behandling og kort tid etter at behandling er avsluttet. Selvmord generelt må jobbes systematisk med. Det er behov for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet. Det er utarbeidet en nasjonal handlingsplan mot selvmord. Der er det en rekke tiltak inne, sier Høie.

Forebyggelse av selvmord er ett av 12 innsatsprogrammer i den strategien for pasientsikkerhet 2014-2019.

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" har utviklet fem tiltak for å forebygge selvmord knyttet til opphold i akuttpsykiatriske døgnavdelinger (se faktaramme).

Dette er tiltakene:

  1. Spesialistvurdering innen et døgn
  2.  Iverksetting av beskyttelsestiltak (sikring av rom og omgivelser)
  3.  Vurdering av risikoen for selvmord (ved innskrivning, utskrivning, overføring og før permisjon)
  4.  Planlegging av permisjon
  5.  Tiltak ved utskrivelse (kriseplan for pasient og pårørende, "time-i-hånden"-avtale for oppfølging

Kommentarer til denne saken