Straffet for seksuell krenkelse av barn - saksøker UiT fordi han ikke får bli sykepleier

Mannen er tidligere dømt for seksuelt krenkende atferd mot barn. Nå saksøker han UiT etter å ha blitt utestengt fra sykepleierstudiet.