Mandag morgen skjedde det på nytt. Politiet holdt kontroll i Krokvegen. Også denne gang endte det med fangst. Seks sjåfører ble ilagt forelegg for å ha kjørt mot skiltingen.

På den aktuelle strekningen er det nedlagt forbud mot kjøring i rushtiden.

Ulovlig rushtidskjøring i Krokvegen er ofte gjenstand for kontroll både fra UP og politiet i Tromsøs side. Bøtesatsen for å kjøre mot skilt er på 5850 kroner.