Gå til sidens hovedinnhold

Seks prosjekter prioriteres de neste fire årene: * Skal bygge ny ungdomsskole * Gjenåpner sykehjem * mer til fastleger

Kommunedirektøren la mandag frem forslag til budsjett og handlingsprogram for de neste fire årene.

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere med et netto driftsresultat på 18,7 millioner i 2022, samt å avsette 18,7 millioner kroner til disposisjonsfond:

– Tromsø ligger an til betydelig lavere vekst i overføringer fra staten enn mange andre kommuner. Til tross for krevende økonomiske rammer har vi i handlingsprogrammet funnet rom til å forsterke en del tjenester med økte ressurser i tråd med våre vedtatte planer. Spesielt viktig er det å jobbe tverrfaglig med tidlig innsats og forebygging, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen, ifølge en pressemelding.

Kommunedirektøren ønsker å løfte frem noen konkrete prioriteringer i budsjettforslaget:

  • Kvaløysletta sykehjem vil være fullt gjenåpnet og i drift fra 2022.
  • Bygging av ny ungdomsskole på Kvaløysletta starter opp i 2022.
  • U16, forebyggende gruppe for ungdom, videreføres permanent med 2,4 millioner årlig.
  • Fagfornyelsen i skolen er fullfinansiert.
  • Tromsø brann og redning styrkes med tilsammen 15,3 millioner.
  • Fastlegeordningen er forsterket med 33 millioner kroner i 2022.

Kommentarer til denne saken