Seks personer må vente med å flytte hjem på Storsteinnes etter jordraset

Mener alle skal kunne flytte hjem igjen etter jordraset på Storsteinnes innen halvannen måned.