Under en trafikkontroll ved barnehagen i Kaldfjord fredag, fikk seks førere forenklede forelegg. Høyest målte hastighet var 53 km/t i 30-sonen. 52 førere ble kontrollert.