Det er NRK Finnmark som fredag morgen skriver at et samlet legekorps truer med å stå av de livsviktige Sea King-helikopterne. Årsaken er at legene i 10 år har krevd bedre sikkerhetsutstyr som hjelmer og ryggskinner, uten at Luftsforsvaret har klart å innfri.

–  Vi har jo ikke lyst til å nekte å delta i heisoperasjoner. Vi vil gjerne yte pasientene best mulig service. Men vi må også tenke på legenes egen sikkerhet, sier anestesioverlege ved Finnmarkssykehuset Hanne Iversen, som også er stasjonert ved Banak i Lakselv til NRK.

Legene ønsker lettere hjelmer som er bedre egnet til oppdrag der de skal heises opp og ned. Dagens hjelmer er for tunge, og har dårlig utsikt. Legene frykter at tyngden skal påføre dem nakkeskader.

Informasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret sier til NRK at det er en komplisert anskaffelsesprosess, der man skal ut på anbudsruder, og gjennomføre flere tester.

– Vi kan ikke gå i nærmeste butikk og bare handle, sier han. Roen kan heller ikke si noe om når de har skaffet sikkerhetsutstyr.

Luftforsvaret sier de har en person som jobber med saken.