Se ødeleggelsene etter det enorme skredet

I morgen begynner oppryddingsarbeidet.