Styret i Helse Nord møtes fredag til et ekstraordinært styremøte. Tema er den forverrede økonomiske situasjonen i foretaket.

Ifølge sakspapirene til møtet er det samlede underskuddet i Helse Nord på 453 millioner kroner per august i år.

«Sammenlignet mot helseforetakenes årsprognose innebærer dette at foretaksgruppen skal ha et overskudd på 85 mill. kroner resten av året. Helse Nord RHF vurderer at det for flere av helseforetakene er stor usikkerhet rundt prognosen», heter det i sakspapirene.

Det anbefales derfor ytterligere tiltak som tar høyde for at en planlagt omstillingsprosess tar lengre tid enn planlagt.

Se møtet under:

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, påpeker i sakspapirene at hun mener det er «fullt mulig å få helseforetakene i økonomisk balanse». Det forutsetter en planlagt reduksjon av årsverk og innleie i de ulike helseforetakene i Helse Nord mot 2019-nivå.

«Den økte bemanningen er en hovedårsak til økte kostnader. Adm. direktør understreker at målet er en justering av bemanningen på omtrent 40 % av økningen som har vært siden2019, og betydelig reduksjon av innleie», heter det i saksdokumentene.

BAKGRUNN: