Verden og Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer.

Russlands angrep på nabolandet Ukraina og den brutale krigføringen vi er vitne til midt i Europa har satt forsvars- og sikkerhetspolitikk på dagsorden verden over.

28. februar slo FNs generalsekretær fast at nesten halve menneskeheten er i fare som følge av klimaendringene. I Arktis skjer endringene tre ganger raskere enn i resten av verden.

Kveldens spørsmål: Hvordan vil klimaendringene påvirke norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i årene som kommer?

I panelet:

  • Knut Storberget, leder av forsvarskommisjonen.
  • Ole Arve Misund, direktør i Norsk Polarinstitutt
  • Maja Sojtaric, kommentator i avisa Nordlys
  • Oliver Berdal, kystvaktsjef
  • Hedda Langemyr, daglig leder i Utsyn (forum for utenriks og sikkerhet)

Debatten arrangeres av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med forsvarskommisjonen.