Sandra og Kay Hugo sier fra seg honorar for å hjelpe TIL. Det samme vil ikke styrelederen love

Verken Sandra Borch eller Kay Hugo Hanssen ønsker å motta honoraret de har krav på for å sitte i styret i Alfheim Stadion II AS.