Mandag kveld klokken 20 er det duket for debatt når Nordlys inviterer professor Terje Tvedt, forfatteren av boka «Det internasjonale gjennombruddet» til debatt med journalist Anki Gerhardsen.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, vil holde en kort innledning før debatten. Han sier Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet» er blant mest omdiskuterte sakprosabøkene i Norge de siste årene.

Ambisiøst perspektiv

- Boken handler delvis om bistand og utenrikspolitikk, og delvis om hvordan Norge har gått fra å være et homogent samfunn til å bli et multikulturelt samfunn, og hvordan dette henger sammen. Men er i hovedsak det Tvedt skriver om islam og innvandring som gjør boken kontroversiell. Tvedt har et svært ambisiøst perspektiv med sin analyse av aktørene, institusjonene og tankemåtene bak disse endringene i Norge. Han er av de mest interessante stemmene i norsk samfunnsdebatt, men han er også tatt til inntekt for alarmistiske og sterkt innvandringsfiendtlige miljøer, sier Fjellheim.

- Vi er glade for at Tvedt har sagt ja til å delta i en samtale med en av Nord-Norges mest profilerte journalister, Anki Gerhardsen. Samtalen vil handle både om innholdet i boken, og den til dels polariserte debatten om boken, sier Fjellheim.

Hvordan Norge endret seg

Tvedt selv sier tilhørerne kan forvente seg et forsøk på å forklare hvorfor norske politikere og den norske politiske eliten, som han kaller det, har avdekket at de ikke forstår verden eller sin egen rolle i den.

- Det dreier seg om bombingen av Libya, forståelsen av multikulturalismen, den enorme ambisjonen om å bli en huminitær stormakt og ideen om at norske verdier er universelle verdier, sier Tvedt.

Boken tar for seg samfunnsutviklingen i Norge de siste 50 årene.

- I det hele tatt, så dreier boka, og antakelig vis samtalen, seg om en beskrivelse og en analyse av hvordan disse tiårene endret Norge og den politiske debattens karakter i Norge, sier Tvedt.

- Det er et forsøk på en uavhengig og en kritisk analyse av det offentlige Norges politikk overfor innvandring, bistand, debatten om norske verdier, islam og norsk kultur.

Tvedts bok har blant annet blitt tatt til inntekt av høyrepopulistiske miljøer i Norge.

- Det er veldig mange ulike folk fra forskjellige politiske retninger som mener boka forklarer noe de ikke har forstått før. Forøvrig kan ikke jeg som forfatter bestemme hvordan folk skal fortolke en historiebok, sier Tvedt.

Debatten skjer på Verdensteateret i regi av Nordlys. Det er fri inngang.

Dagen etter, tirsdag, vil Tvedt delta på et forskningsseminar på Universitetet i Tromsø, hvor han og en rekke forskere fra UiT vil holde foredrag om, og debattere, innholdet i boken. Seminaret arrangeres på campus i Breivika og varer fra klokken 10 til 15.