Har timet jobben så godt som mulig, men må stenge Hålogalandsbrua i tre uker: - Egentlig ønsket vi flere til å jobbe med dette

Statens vegvesen har timet demonteringen av kranene så godt som mulig.