Vegvesenet lanserer åtte løsninger for å kutte reisetiden til Tromsø

Fredag presenterte Statens vegvesen flere mulige løsninger som kan gjøre reisetiden mot Tromsø kortere.