Sender bekymringsmelding om utvidelse av Tromsø lufthavn: - Ønsker å si ifra med så kraftig røst vi kan

- Vi har en økende trafikk fra år til år, og det vi har er særdeles lite egnede lokaler for internasjonale ankomster og avganger.