Totalt ligger det an til at vel 57 kilometer med fylkesveg i Troms blir reasfaltert i år, til en samlet kostnad på 87,7 millioner kroner.

Her er listen over de lengste strekningene som får ny asfalt:

VeistrekningAntall km
F855 Karlstad, 1,1 km1,1
F855 Engerud2,4
F858 Tømmerelv - Storsteinnes4,1
F858 Elvelund - Håkøybotn5,1
F861 Gibostad1,9
F862 Botnhamn - Stønnesbotn5,1
F862 Tromsøbrua1,2
F866 Skjervøy1,4
F83 Bergseng bru - Straumen7,3
F84 Busletta - Tennevoll1,9
F84 Tennevoll - Hesjevik1,4
F849 Gåra - Borkenes2
F851 Fagertun1,3
F829 Skodbergvatnet1,5

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), sier i en uttalelse at han glad for at man klarer å holde asfaltprogrammet på et såpass høyt nivå, selv om de økonomiske rammene er presset.

Det er først og fremst fylkesvegene med størst trafikk som prioriteres for reasfaltering, spesielt med hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet. Dernest er det veger som er viktige i forhold til næringstransport, med et spesielt fokus på sjømatnæringen.