Slik lyder vedtaket som ble gjort i onsdagens styremøte i Troms fylkestrafikk (TFT). Opprinnelig var det foreslått å kutte 158 avganger, noe som som skulle gi en innsparingseffekt i det kriserammede samferdselsselskapet på 12 millioner kroner.

Men kuttforslaget ble selv kraftig kuttet - blant annet på grunn av massive protester i høringsrunden.

- Vi har fått en del tilbakemeldinger, også fra kommuner og operatører. På bakgrunn av dem - og en selvstendig vurdering - har vi kommet til et forslag. Noen ruter er helt eller delvis skjermet, og noen steder foreslår vi å gjennomføre kun deler av forslaget, sier fylkestrafikkdirektør Kurt Bones.

Følgende strekninger er helt eller delvis skjermet (her er en fullstendig oversikt over de vedtatte kuttene):

  • Skjervøy-Storslett
  • Hamnvik-Sjøvegan
  • Sørrollnes-Hamnvik
  • Finnsnes-Gibostad
  • Straumsbukta-Tromsø
  • Ersfjordbotn-Tromsø
  • Harstad-Sortland
  • Lyngseidet-Nordkjosbotn
  • Burfjord-Storslett

Justerer omstridte kutt

Rutekuttene teller altså 117 i tallet og trer i kraft 1. januar. De fleste av dem rammer avganger på dager med skolefri og i sommerferien. Blant dem som imidlertid rammes året tvers igjennom, er Ersfjordbotn på Kvaløya i Tromsø.

Det endelige vedtaket innebærer likevel en liten, viktig justering fra det opprinnelige forslaget.

Beboerne står allerede uten kollektivtilbud i helgene etter rutekutt i fjor. Nå risikerte de også at bussen sluttet å gå allerede klokken 18 på hverdager. I vedtaket legges det imidlertid nå inn en hverdagsavgang som er i Ersfjordbotn klokken 19.45.

- Forslaget har vært ute på høring og skapt masse bruduljer. Folk er selvfølgelig opptatte av å beholde tilbudet sitt - enten det er i bruk eller ikke, sier Toini Løvseth, styreleder i TFT.

- Vi har overbevisende dokumentasjon på at vi står igjen med ruter som det ikke er forespørsel etter, eller kommer til å bli forespørsel etter. Befolkningsutviklingen i disse områdene tilsier ikke at forespørselen skal øke, sier Løvseth videre.

Vil bruke penger i sentrum

Besparelsen med de vedtatte rutekuttene er samtidig halvert fra det opprinnelige forslaget - fra 12 til 5,6 millioner kroner. Troms fylkestrafikk er foreløpig ikke kjent med rammene fylkespolitikerne vil gi dem for neste års drift.

I verste fall har TFT allerede gjort unna noen justeringer dersom rammene minsker. I beste fall kan de bruke pengene til å styrke kollektivtilbudet der trykket er størst. Det vil si Tromsø sentrum.

- Det blir neste operasjon, å kvalitetssikre hvor behovet er, sier Kurt Bones og viser til at Universitetet i Tromsø har vedtatt å avskaffe gratisparkering på campus.

- Det er blant stedene der vi vet det er mange reisende, det er folk står og venter på neste buss. Da må vi ha et bedre tilbud til og fra Breivika, forklarer Bones.

Utelukker ikke videre kutt

Etter mer enn tre år med røde tall i regnskapene, varsler ledelsen i Troms fylkestrafikk en tøffere linje for å holde budsjettet i balanse utover neste år.

- Vi vil bli flinkere til å være på offensiven, i forhold til at dette skal drives i balanse. Våre eiere (fylkeskommunen, journ.anm.) har en veldig klar forventning om at vi ikke skal drive med merforbruk. Da må vi sørge for det. Det er vårt ansvar å fremme forslag til tiltak for å holde oss innenfor budsjettrammen, sier TFT-direktørt Kurt Bones.

- Utgangspunktet er at vi må jobbe mer eller mindre hele tiden for å se hvilke muligheter vi har for å kunne spare inn penger. Dette betyr at vi for eksempel må følge med i passasjerstatistikken, og se om det er ruter som har såpass få passasjerer at vi kan vurdere å foreslå nedleggelse eller reduksjon av antall avganger.

Troms fylkestrafikk har hatt et merforbruk eller underskudd siden etableringen tidlig i 2011. Det fylkeskommunalt eide foretaket gikk ut av 2013 med et akkumulert merforbruk (underskudd) på om lag 72 millioner kroner.

5,8 millioner i underskudd

I år var det budsjettert med et overskudd på fem millioner kroner. Det blir det ikke noe av. Nå ser det ut som det går mot et underskudd på nærmere 5,8 millioner kroner ifølge økonomirapporten for tredje kvartal, som ble presentert på onsdagens styremøte. Bakgrunnen er at passasjerveksten - og dermed billettinntektene - har vært lavere enn forventet.

Likevel mener Toini Løvseth at TFT har tatt lærdom etter den forrige kvartalsrapporten, der det ble varslet et forventet underskudd for 2014 på 6,5 millioner kroner.

Det håper hun fylkespolitikerne i Troms har i mente når selskapets fremtid etter alle solemerker blir et tema på fylkestingssamlingen 9. desember.

- Vi har gjort de administrative tiltakene vi kan gjøre for å forbedre situasjonen fra en rapport til en annen. Samtidig har vi vedtatt rutejusteringer for å kutte kostnader. Med det håper vi å slippe den misnøyen som lå i at man ikke skjønte at vi tok dette alvorlig, sier Løvseth.