E6 ble oversvømt i Nord-Troms: - En av stikkrennene under veien er ødelagt

Da vannet steg måtte Hans og kollegene rykke ut.