(Nord24)

Senja-fergene har tidenes trafikkår. Nå jobbes det for at sambandet mellom Brensholmen og Botnhamn skal bli helårig. Samtidig er sambandet Gryllefjord-Andenes så populært at passasjerer daglig må stå igjen når MF "Skutvik" legger fra kai.

Det var Folkebladet som først meldte om den store trafikkveksten.

- Vi skulle helst hatt en større ferge, sier Per-Inge Søreng, styreleder i fergesambandet Andøy Senja til Nord24.no.

Per-Inge Søreng.

Han forteller at det går mot rekordsesong for sambandet. Han er mandag på Andøya og ser med selvsyn at turisttrafikken langs kystriksveien Vesterålen-Senja-Tromsø øker.

- Det er ikke bare camping- og bilturister. Vi har hatt en kollossal økning i syklister. Dels kommer det av bedre markedsføring. Men jeg tror også kystriksveien er i ferd med å bli bedre kjent. Jeg mener det må satses på denne strekningen, og forlenge den slik at vi får en sammenhengende kystriksvei fra Bodø via Lofoten, Vesterålen og Senja til Tromsø.

Her går Kystriksveien i dag.

I siste fylkesrådsmøte før sommeren vedtok fylkesrådet i Troms å bevilge fire millioner ekstra  til drift og utredning av helårssamband Brensholmen-Botnhamn. Sambandet fra Gryllefjord til Andenes er finansiert i samarbeid mellom Troms og Nordland fylkeskommune.

Fylkesrådet i Troms bevilger årlig 6-7 millioner for forbindelsen Brensholmen - Botnhamn, og har en andel på 3,5 millioner for forbindelsne Gryllefjord-Andenes.

LES OGSÅ: Bevilger millioner for å få ferge mellom Tromsø og Senja hele året

- Har tro på forlengelse

Søreng føler det er vanskeligere å nå frem når de må forholde seg til to fylker.

- Man skulle tro det var enklere å få til når det er to om regningen, men slik er det ikke i praksis, sier Søreng.

Foran årets sesong ba de om forlengelse fjorden dager i forkant og fjorten dager i etterkant.

- Men fylkene sa nei, det var ikke penger. Det er synd, for vi har tro på en forlengelse av sesongen og dette er svært viktig for reiselivet her sier Søreng.

Det er imidlertid ikke så lønnsomt at de klarer å få overskudd.

- Derfor er vi avhengig av offentlig støtte.

Værhardt

Nå håper Søreng årets gode tall vil gi mulighet for å se på lengre sesong neste år. Helårsamband har han mindre tro på.

- Det er for værhardt.

Også sommerstid kan det bli for ruskete over Andfjorden. I forrige uke måtte MF "Skutvik" stå over et anløp.

- Den kunne gått, men mannskapet vurderte det til at det ville blitt for ubehagelig for passasjerene. Da hopet bilene seg opp og vi klarte ikke ta unna.

Da  MF "Skutvik" fikk motorhavari i fjor, ble den større MF "Stetind" satt inn.

- Det ga oss langt større kapasitet. Den ligger nå som reserveferge. Jeg vet ikke årsaken til at ikke heller "Skutvik" kan være reserveferge, sier Søreng.