Gikk for Håkøy-trasé

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Frykter lange utsettelser for Kvaløy-forbindelse.

DEL

Den nye forbindelsen mellom Tromsøya og Kvaløya skal gå via Håkøya. Det fastslo kommunestyret i Tromsø i et prinsippvedtak onsdag. Vedtaket ble fattet med stemmene fra de borgerlige partiene og Ap, men det skjedde ikke uten motstand.

- Tunnel og forbindelse via Håkøya gir ingen miljøvennlig byutvikling. Den forbindelsen er dårlig og dyr, og vil heller ikke løse opp køene på Kvaløysletta. Vi aksepterer ikke en slik byutvikling i denne byen, sa Brynmor Evans i Miljøpartiet De Grønne.

Nye bydeler

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) protesterte mot Miljøpartiets innvendinger. Han mener en forbindelse via Håkøya åpner for en ny stor bydel ut mot Håkøybotn.

- Vi kan både gjøre dette miljøvennlig, og knytte oss nærmere sammen i regionen. Da kan vi utvikle miljøvennlige bydeler på Holt, i Åsgårdmarka og i Håkøybotn. Jeg skulle ønske Miljøpartiet ville være med på det, sa Hilmarsen.

Også SV mente en Håkøy-trasé vil føre til unødvendig byspredning og økt biltrafikk.

- Skal man sette mennesker og miljø først, så må vi gjøre et valg, Skal Tromsø bli en amerikansk bilby, eller skal Tromsø bli en europeisk miljøby. SV vil at Tromsø skal bli en nærby med mer gange, sykkelveier og økt kollektivbruk, sa Ingrid Marie Kielland (SV).

Det fikk Høyres Tor Arne Morskogen til å minne om at Tromsø har andre bydeler som ligger like langt unna sentrum som Håkøya gjør.

- Mener hun at bydelen Kroken burde legges ned, siden den er enda lenger unna det Håkøya vil bli med en ny forbindelse, spurte Tor Arne Morskogen (H).

- Kroken ble utviklet for flere tiår siden da man tenkte bilbasert. Det er ingen grunn til å fortsette den tankegangen i framtida, svarte Kielland.

- Eventyrpolitikk

Også Rødts Jens Ingvald Olsen protesterte mot en forbindelse via Håkøya. Han hadde ingen tro på argumentet om at en slik forbindelse legger opp til en kystvei til Finnsnes og Harstad.

- Vi skal altså både bygge E6 og så en kystvei slik at folk fra Finnsnes skal bruke tre kvarter til byen. Høyre beskylder oss for å drive eventyrpolitkk. Men dette er jo helt far out, mente Olsen, som fikk tilsvar fra Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp).

- Hvor er Jens Ingvald Olsens visjoner for denne byen - det hører vi ingenting om.

Rødt og SV foreslo at den nye Kvaløy-forbindelsen skal legges fra Langneset til Selnes, slik Statens vegvesen har anbefalt, men ble nedtstemt.

Nå frykter de lang utsettelse før den nye forbindelsen er klar.

- Nå er det helt i det blå. Det er fortsatt store uklarheter - både om det blir bru eller tunnel, og hvor mye det vil koste. Uansett vil det gå fryktelig lang tid før vi får en ny forbindelse. Jeg tror heller ikke siste ord er sagt i denne saken, mener Kielland.

- Kan det bli omkamp etter valget?

- Det må i alle fall forhandles om saken. 

Nye boligområder

Det var ikke bare den nye Kvaløy-forbindelsen som ble behandlet av kommunestyret onsdag. Politikerne vedtok en helt ny arealplan for hele kommunen. Planen legger rammer for hva som kan bygges i hele Tromsø av boliger, industri og offentlige bygg, samt hvilke arealer som skal beholdes til landbruk og friluftsliv.

- Vi legger nå føringer for hvordan hele kommunen skal utvikle seg de neste ti årene, fastslo Frid Fossbakk (H).

Høyre og Frp la i forrige uke fram en lang rekke forslag til nye utbyggingsområder, og disse forslagene fikk flertall i kommunestyret. Det betyr at kommunen vil åpne for boligbygging flere steder blant annet på Kvaløya, men også på enkelte nye steder på fastlandet som Holmeslett. Det protesterte blant annet Ap mot.

- Vi ønsker ikke å tillate bygging på Berg og Holmeslett. Det er viktig å opprettholde bynære landbruksområder. Det samme gjelder områder på nedre Kvaløysletta, sa Gunn Sissel Jaklin (Ap).

Til gjengjeld vil Ap åpne for boligbygging på Tønsnes, på Sandnes - ovenfor Tromsø rideskole, og på deler av Sorgenfri nedenfor Kvaløyveien.

- Stjeler tomt

Jan Blomseth (Frp) reagerte sterkt på at kommunen ville omregulere eiendommen Gimleveien 12 fra industri til "offentlig formål". Forslaget legger opp til at UNN kan utvide sin virksomhet nordover, men Blomseth mener dette betyr at grunneierne taper store penger ved at eiendommen blir mindre verdt.

- Verdireduksjonen kan bli opp mot hundre millioner. Dette er å stjele ei tomt fra private grunneiere, mente Blomseth.

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen var svært fornøyd med helheten i den nye kommunedelplanen.

- Jeg gikk til valg på nye ideer og bedre løsninger. Denne planen inneholder slike nye løsninger, mener Øyvind Hilmarsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken