Sammferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet utrede flytting oppgaver fra Statens vegvesen til de nye regionene.

Fra 2020 skal den nye regioninndelingen i Norge være på plass. Det skal da vær 11 regioner, i stedet for de 19 fylkene som har vært tidligere.

Statens vegvesen har i dag ansvaret for fylkesveiene i Norge. Det er et ansvar de har hatt siden slutten av 1800-tallet, gjennom sams vegadminmistrasjon.

Den 15. mai ble rapporten overlevert til Samferdselsdepartementet.

– Krevende

– Rapporten konkluderer med at det krevende, men mulig, å gjennomføre overføringen av fylkesveioppgaver innen fristen som er satt, men anbefaler likevel at overføringen av driftsoppgaver utredes videre, for det er mye usikkerhet knyttet itl dette spørsmålet, sier Torbjørn Naimak, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Naimak er regionveisjef, og har ledet utredningsarbeidet. Ifølge rapporten, kan positive følger av flyttingen være at fylkeskommunene vil få mulighet til å styrke sin rolle som samfunnsutvikler.

På den annen side viser rapporten at reformen kan utløse store omstillingskostnader og risiko for lansiktge negative virkninger med økte kostnader og redusert effektivitet.

To anbefalinger

Totalt jobber 4.000 personer i Statens vegvesen med fylkesveioppgaver. Det inkluderer dem som kun har det som en mindre del av jobben. Ifølge rapporten er det anslått at Statens vegvesen bruker 1.650 stillinger på oppgaver knyttet til fylkesveier.

Dermed har Statens vegvesen to anbefalinger:

  • «Legger man til grunn Stortingets anmodningsvedtak er konklusjonen at overføring av fylkesvegoppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene er krevende, men mulig å gjennomføre.»
  • Legger man til grunn utredningen som synliggjør konsekvensen av oppgavegjennomføringen, er anbefalingen at man viderefører dagens ordning, men i en ny og forbedret oppgave.»