Kontrollørene kikket litt på den nesten fullsatte bussen - og avskiltet den på stedet

Vegvesenets utekontrollører har stått ved Nordkapp de siste dagene. Ikke alle fikk kjøre videre etter å ha blitt sjekket.