Venstres sentralstyre med støtte til utvikling av mer jernbane i nord

TIL TROMSØ: Parlamentarisk leder Terje Breivik skal komme til Tromsø nesten onsdag for å møte aktører i logistikk, eksportnæringer og transport for å diskutere jernbane i nord. Foto: Marielle Eriksen, Fremover

TIL TROMSØ: Parlamentarisk leder Terje Breivik skal komme til Tromsø nesten onsdag for å møte aktører i logistikk, eksportnæringer og transport for å diskutere jernbane i nord. Foto: Marielle Eriksen, Fremover

Venstres sentralstyre har behandlet spørsmålet om jernbane i nord.

DEL

I en pressemelding mandag melder partiet at de vil ha konseptvalgutredning (KVU) av jernbane i nord inn i behandlingen av neste Nasjonal Transportplan.

- Venstre gikk til valg på en utredning av jernbane i nord og fikk dette inn i Nasjonal Transportplan. Vi vil  modernisere dagens jernbane, og bygge ny infrastruktur som er mer konkurransedyktig. Tog har stort potensial for å bli det foretrukne alternativet på flere strekninger, også i Nord-Norge som i dag ikke har jernbane nord for Narvik, skriver partiet i pressemeldingen.

Utredningen som er gjennomført av Jernbanedirektoratet bygger på traséen vurdert av Jernbaneverket i 2011.

- Utredningen viser at jernbanen blir konkurransedyktig med både bil, buss og fly på lengre strekninger dersom den bygges for en hastighet på 200 km/timen. Jernbanen er viktig for regional utvikling. Erfaringer fra andre utbygginger viser at jernbane bidrar positivt til klimavennlig by- og stedsutvikling. Venstre mener etablering av en jernbane i nord vil gi landsdelen et bedre transporttilbud, både for persontransport og godstransport, står det i pressemeldingen.

Partiet opplyser også at en utbygging av jernbane i nord gir et stort overføringspotensial for gods fra vei til bane.

- De siste ti årene har verdien av norsk sjømatproduksjon doblet seg og er nå på rundt 100 milliarder NOK årlig. Utredningens transportanalyse viser at eksport av fisk fra landsdelen vil øke betydelig frem mot 2030. En vekst i næringen er også i tråd med regjeringens ambisjoner for Norge som sjømatnasjon. Venstre mener det er avgjørende å inkludere næringslivet som en aktør i det videre arbeidet med realisering av jernbanen.

Venstres sentralstyre mener neste steg er å få på plass en konseptvalgutredning (KVU) når neste Nasjonal Transportplan behandles.

Venstre vil:

  • Ha konseptvalgutredning (KVU) av jernbane i nord inn i behandlingen av neste Nasjonal Transportplan.
  • at jernbanen skal være det foretrukne alternativet i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk.
  • skape grunnlag for stor overføring av godstrafikk fra vei til bane gjennom moderne dobbeltsporete baner, også i nord.

Videre skal parlamentarisk leder Terje Breivik komme til Tromsø nesten onsdag for å møte aktører i logistikk, eksportnæringer og transport for å diskutere saken.

Artikkeltags