Denne uka sto Statens vegvesen, politiet, Toll og Arbeidstilsynet sammen på Bjørnfjell i Nordland og i Skibotndalen i Troms. Skatteetaten deltok også i Neiden i Finnmark, i tillegg til finsk grensepoliti.

- Flere av oss er allerede godt vant med å jobbe sammen om kontroll og tilsyn i ulike former. Det nye her er at vi har fått formalisert samarbeidet i større grad, sier Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen Region nord. i en pressemelding.

Resultatet blir bedre

Vegdirektoratet har etter forespørsel fra samferdselsdepartementet etablert et samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetater innen vegtrafikkområdet. Mest mulig målrettet og effektiv bruk av etatenes samlede ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet er det overordnede målet. Dette samarbeidet vil derfor omfatte både felles aksjoner langs veg, men også kontroller av verksteder.

- Bestillingen fra departementet og koordineringsarbeidet i ettertid gjør at vi får enda flere etater med på de samme kontrollene. Vi utfyller hverandre når det gjelder kompetanse og myndighetsområder, og dermed blir også resultatet bedre, forklarer Sandvik.

Innsatsen for kontrollen denne gangen var rettet mot transportnæringen og storbilkontroll langs vegen. Tilbakemeldingene fra samarbeidspartene så langt er meget positive.

 

- Samarbeidet har fungert helt utmerket og vi ser tydelig nytten av å snakke sammen der og da. Noen reaksjoner gis på stedet, mens andre forhold blir undersøkt i ettertid.

Varsler ny kontroll

Sandvik kan også på vegne av de fem etatene love en ny samarbeidskontroll i løpet av høsten.

- Vi er veldig godt fornøyd og ser frem til fortsettelsen. Samarbeid er viktig for oss som er opptatt av trafikksikkerhet og like konkurranseforhold i transportbransjen. I kontrollene fremover vil det variere hva vi har fokus på, hvilke etater som deltar, og hvor vi er. Nå blir det én slik kontroll i høst, mens det fra 2019 skal være tre i året, avslutter Sandvik.