Storkontroll på grensa: To tatt for promille og Ismael måtte ta av skiltene

Representanter for fem etater sto på grensa og stoppet kjøretøy både inn og ut av Norge.