Normale vil vegvesenet ha en måned på seg fra de overtar store prosjekt til åpning. Når de overtar Hålogalandsbrua, får de det mildt sagt litt travelt...

Artikkelen er over 1 år gammel

Det normale er at veivesenet vil ha en måned på seg til å gå gjennom store prosjekt etter overtakelse fra entreprenøren til åpning. For Hålogalandsbrua blir det kun noen få dager.