Normale vil vegvesenet ha en måned på seg fra de overtar store prosjekt til åpning. Når de overtar Hålogalandsbrua, får de det mildt sagt litt travelt...

Det normale er at veivesenet vil ha en måned på seg til å gå gjennom store prosjekt etter overtakelse fra entreprenøren til åpning. For Hålogalandsbrua blir det kun noen få dager.