Etter å ha sett dette bildet, fant Statens vegvesen både fram gamle bilder og sendte geolog til E10. Nå har de konklusjonen klar

Har gått gjennom ti år gamle rapporter for å finne svar.