En stein fra taket i den splitter nye tunnelen smadret bilens soltak. Men ingen vil ta regninga

Steinen smadret soltaket på bilen. Syv måneder senere venter bileieren fortsatt på svar fra vegvesenet.