Avinor har planer om å bygge flyplass-hotell i Tromsø