Det er brudd i forhandlingene om lønnsoppgjøret for Avinor-ansatte. Oppgjøret går nå til mekling, og blir det brudd, kan en streik ramme luftfarten i sommer.

LO Stat brøt tirsdag forhandlingene med Spekter for medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Avinor og Avinor Flysikring. Stridens kjerne har stått om pensjon.

– Vi var i nøyaktig samme situasjon for to år siden. Da var vi villige til å forhandle fram ny pensjonsordning. Det er vi i år også. Men ledelsen aksepterer ikke at vi skal ha ei hånd på rattet, og at vi skal ha noe igjen for de ansatte som kan tape på ny pensjonsordning, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Totalt jobber det 3.200 personer Avinor og Avinor Flysikring. LOs medlemmer har hatt forhandlingsrett på pensjon siden Avinor ble opprettet i 2003. Meklingsdato er foreløpig ikke fastsatt.

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet som har ansvar for de 45 statlige flyplassene. Tolv flyplasser drives i samarbeid med Forsvaret.

I tillegg driver Avinor gjennom datterselskapet Avinor Flysikring AS tårntjeneste på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

(NTB)