Før helgen la KrF frem sitt forslag til alternative statsbudsjett, der partiet foreslår å øke skatter og avgifter betydelig for å finansiere større statlige utgifter.

Et av de ubesvarte spørsmålene etter partiets innleggelse, var hvordan partiet både kunne øke utbyttet fra Avinor med 257,5 millioner kroner, samtidig som de foreslo å redusere konsernets inntekter betydelig ved å stramme inn kvotene på taxfree.

KrF foreslår i sitt alternative budsjett å både halvere tobakkskvoten, samt reversere muligheten til å bytte ut tobakskvoten med alkohol.

Sistnevnte gir gir handlende som ikke kjøper røyk eller snus mulighet til å ta med to flasker ekstra vin.

Vil tappe mer penger fra Avinor - og redusere inntektene

Avinor er i betydelig grad finansiert av inntekter fra taxfree-salget på flyplassene. Utleieinntektene på drøyt seks milliarder kroner utgjør over halvparten av Avinors samlede inntekter.

«Inntekter fra tjenester og tilbud til passasjerene har en sentral betydning i konsernets finansiering. Spesielt vil endringer i rammebetingelsene rundt taxfree ordningen vil kunne få en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi», skriver Avinor i sin årsrapport.

- Må øke flyplassavgiftene

Hans Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsperson for KrF, skriver i en e-post til Nettavisen at forslagene til partiet vil få betydning for Avinors økonomi:

- Dette er to ulike endringer som isolert sett svekker økonomien til selskapet noe. Avinor må selv vurdere eventuelle konsekvenser av et mulig inntektstap, herunder om det er nødvendig å justere brukerkostnadene for å sikre inntekter, skriver Grøvan.

Dette kommer i tillegg til at KrF ønsker å øke flypassasjeravgiften til 300 kroner for reiser utenfor Europa.

- Vil miste flere hundre millioner kroner

Det er selskapet Travel Retail Norway som er Avinors viktigste enkeltstående inntektskilde ved å drifte taxfree-butikkene på de Avinor-drevne flyplassene i Norge.

Ifølge selskapet vil en innskrenking av kvotene føre til et betydelig inntektsbortfall for Avinor:

- Det er viktig for oss at politikerne husker på at vi har taxfree i Norge for å sørge for at nordmenn handler i Norge i stedet for i utlandet. Endringer av taxfree i Norge fører bare til at nordmenn handler i Sverige eller Danmark. I tillegg er taxfree en viktig økonomisk bidragsyter til norsk luftfart og at hele landet brukes, sier Dagestad til Nettavisen.

I dag er det slik at inntektene fra de store flyplassene, som Gardermoen og Flesland, er med på å subsidiere driften av de små.

Ifølge Dagestad vil forslagene til KrF slå litt ulikt ut:

- Det å halvere tobakkskvoten vil minimum bety 370 millioner kroner i reduserte inntekter for Avinor i 2019. Bortfallet vil trolig bli større da en del kunder vil flytte handelen sin til for eksempel Sverige og dermed også dropper å handle alle andre varer de også handler når de først kjøper tobakken sin hos oss. Vi har ikke estimert et nøyaktig beløp, men noen hundre millioner blir det nok i ytterligere tapte inntekter.

Alkoholkvote mindre viktig

Ifølge Dagestad er det derimot lite som tyder på at det å fjerne muligheten til å bytte ut tobakk med to flasker vin vil ha stor effekt.

- Vi tror ikke en slik endring vil ha veldig store økonomiske konsekvenser da svært få benytter hele kvoten. Vi ser at KrF argumenterer for at vinsalget har økt voldsomt siden den kvoten ble innført, men det er beviselig feil. Taxfree som andel av nordmenns alkoholkonsum er fallende.

Om tallene fra Travel Retail Norge stemmer, betyr det at Avinor neste år må kompensere et inntektsbortfall fra taxfree på rundt en halv milliard kroner - samt bidra med 250 millioner kroner med i utbytte til staten.

Nettavisen har vært i kontakt med Avinor, som så langt ikke har kunne tallfeste hva et slikt inntektsbortfall vil bety.

- Ethvert inntektsbortfall vil kunne få konsekvenser for Avinor, vårt samfunnsoppdrag og driften av 45 lufthavner. Vi er selvsagt avhengig av de kommersielle inntektene for å kunne levere et slikt samfunnsoppdrag. Imidlertid er det vanskelig å si noe mer konkret om konsekvenser for en slik eventuell kvote-endring på det nåværende tidspunkt, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud til Nettavisen.