Advarer mot oppdrettsanlegg i Lofoten, fordi det kan true flysikkerheten

Fire nye oppdrettslokaliteter i Lofoten kan svekke flysikkerheten, mener Avinor.